Zarząd spółki

Prezez Zarządu

 

Rada Nadzorcza Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

mFaktoring S.A.
ul. Królewska 14
00-065 Warszawa