Informacja dla klientów mFaktoring S.A. 

Zmiana wskaźników referencyjnych LIBOR dla EUR i GBP od stycznia 2022 r.

Co się zmieni od stycznia 2022r?

Z dniem 31 grudnia 2021 r. wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR dla walut EUR i GBP nie będą opracowywane i publikowane.

Jakie wskaźniki  zastąpią LIBOR dla EUR i  GBP?

Pod nadzorem odpowiednich organów nadzorczych wyznaczono wskaźniki RFR, które zastąpią LIBOR. Skrót RFR pochodzi od „risk-free-rate” (wolne od ryzyka).
RFR to wskaźnik typu overnight – jego wartość oblicza się codziennie na podstawie rzeczywistych transakcji rynku międzybankowego.
Wszystkie wskaźniki alternatywne zostały wybrane, ponieważ są bardzo zbliżone do wskaźników LIBOR. Oblicza się je w podobny sposób i – tak jak LIBOR – spełniają unijne wymogi - są powszechnie używane w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
Wskaźniki alternatywne są opracowywane przez licencjonowanych administratorów i nie ma planów zaprzestania ich publikacji.

 

€STR

 

€STR (Euro Short-Term Rate) to wskaźnik alternatywny dla LIBOR EUR O/N, wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w euro.
€STR jest wskaźnikiem referencyjnym dla waluty euro.
Jego administratorem jest Europejski Bank Centralny (ECB).
Szczegółowy opis wskaźnika €STR znajduje się na stronie: https://www.ecb.europa.eu/services/contacts/address/

SONIA

SONIA (Sterling Overnight Invex Average) to wskaźnik alternatywny dla LIBOR GBP, wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w funcie szterlingu.
SONIA jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla funta szterlinga.
Jego administratorem jest Bank Anglii.
Szczegółowy opis wskaźnika SONIA znajduje się na stronie: www.bankofengland.co.uk.  

 

Jaką stawkę zastosujemy do wyliczenia odsetek i innych opłat w EUR i w GBP?

Od 3 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach faktoringu będą zastosowane do wyliczania wynagrodzenia mFaktoring w EUR i w GBP nowe wskaźniki referencyjne. Zastąpią one dotychczas stosowane  wskaźniki z rodziny Libor. 

 

Nowe wskaźniki to ESTR i SONIA.

Waluta

Dotychczasowe wskaźniki

Przyszłe wskaźniki

EUR

LIBOR EUR O/N

€STR

GBP

LIBOR GBP O/N

SONIA

Na jakiej podstawie zastosujemy nowe wskaźniki?

Wskaźniki zmienią się w czasie trwania umowy faktoringu.
Podstawą stosowania nowych wskaźników w umowach faktoringu są zapisy w tzw. klauzuli ciągłości.
Klauzula stanowi załącznik do Ogólnych warunków umowy faktoringu lub do umowy faktoringu, zatytułowany „Zasady postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego.”


O jakich działaniach mówi klauzula ciągłości?

W przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika:

  • wybieramy wskaźnik alternatywny i informujemy o tym  na stronie www.mfaktoring.pl,
  • stosujemy alternatywny wskaźnik do wyliczania wynagrodzenia mFaktoring w umowach faktoringu. Nie aneksujemy umów, aby wprowadzić nowy wskaźnik.

Więcej informacji na temat zmian wskaźników referencyjnych na stronie:
www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/wskazniki/ .