Informacja dla klientów mFaktoring S.A.

Zmiana wskaźnika referencyjnego LIBOR dla USD od marca 2022 r.

Co się zmieni od marca 2022r?

Z dniem 28 lutego 2022 r. wskaźnik referencyjny LIBOR dla waluty USD nie będzie stosowany przez spółkę mFaktoring S.A. w umowach faktoringu.

Jaki wskaźnik zastąpi LIBOR dla USD?

Pod nadzorem odpowiednich organów nadzorczych wyznaczono wskaźnik RFR, który zastąpi LIBOR dla USD. Skrót RFR pochodzi od „risk-free-rate” (wolne od ryzyka).

RFR to wskaźnik typu overnight – jego wartość oblicza się codziennie na podstawie rzeczywistych transakcji rynku międzybankowego.

Wskaźnik alternatywny został wybrany, ponieważ jest bardzo zbliżony do wskaźnika LIBOR. Oblicza się go w podobny sposób i – tak jak LIBOR – spełnia unijne wymogi - jest powszechnie używany w Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Wskaźnik alternatywny jest opracowywany przez licencjonowanego administratora i nie ma planów zaprzestania jego publikacji.

 

SOFR

 

SOFR (Secured Overnight Financing Rate) to wskaźnik alternatywny dla LIBOR USD,  wolny od ryzyka dla wszystkich produktów i kontraktów w dolarze amerykańskim.

SOFR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej dla dolara amerykańskiego

Jego administratorem  jest Bank Rezerwy Federalnej Nowego Jorku („Fed”).

Więcej informacji na temat stawki SOFR znajduje się na stronie: 

https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr-averages-and-index.

 

Jaką stawkę zastosujemy do wyliczenia odsetek i innych opłat w USD?

Od 1 marca 2022 r. we wszystkich umowach faktoringu będzie zastosowany do wyliczania wynagrodzenia mFaktoring w USD nowy wskaźnik referencyjny - SOFR.

 

 

Waluta

Dotychczasowe wskaźniki

Nowe wskaźniki

USD

LIBOR USD O/N

SOFR

Na jakiej podstawie zastosujemy nowy wskaźnik?

Wskaźnik zmieni się w czasie trwania umowy faktoringu.
Podstawą stosowania nowego wskaźnika w umowach faktoringu są zapisy w tzw. klauzuli ciągłości.
Klauzula stanowi załącznik do Ogólnych warunków umowy faktoringu lub do umowy faktoringu, zatytułowany „Zasady postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego.”


O jakich działaniach mówi klauzula ciągłości?

W przypadku wystąpienia zdarzenia banku finansującego opisanego w klauzuli ciągłości:

  • wybieramy wskaźnik alternatywny i informujemy o tym  na stronie www.mfaktoring.pl,
  • stosujemy alternatywny wskaźnik do wyliczania wynagrodzenia mFaktoring w umowach faktoringu. Nie aneksujemy umów, aby wprowadzić nowy wskaźnik.

Więcej informacji na temat wskaźników referencyjnych na stronie:
www.mbank.pl/pomoc/akty-prawne/wskazniki/ .