Ładowanie...

Zarząd spółki

Katarzyna Bajerowska
TAG

Katarzyna Bajerowska

Prezes Zarządu

Anna Jesionowska - Gajdasik
TAG

Anna Jesionowska - Gajdasik

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Adam Pers
TAG

Adam Pers

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Krakowiak
TAG

Barbara Krakowiak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Mariusz Lipski
TAG

Mariusz Lipski

Członek Rady Nadzorczej

Monika Powroźnik
TAG

Monika Powroźnik

Członek Rady Nadzorczej

Michał Plechawski
TAG

Michał Plechawski

Członek Rady Nadzorczej