Ładowanie...

Co to jest?

Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy pozwala finansować bieżącą działalność firmy, zarządzać należnościami oraz chronić, gdy odbiorca nie płaci. W tym faktoringu wykorzystujemy:

 • umowę ubezpieczenia należności handlowych klienta lub
 • polisę ubezpieczeniową mFaktoring

Jakie są cechy faktoringu w mFaktoring?

 • finansowanie dopasujemy do poziomu sprzedaży firmy
 • wypłacamy zaliczkę do 90 proc. kwoty faktury brutto
 • nie ustanawiamy dodatkowych zabezpieczeń
 • udostępniamy klientom serwis, w którym przesyłają faktury do finansowania, korzystają z bogatej bazy raportów i mają pełny dostęp do rozliczeń z odbiorcami i z mFaktoring

Co zyskujesz?

 • poprawiasz płynność finansową firmy
 • elastycznie finansujesz bieżącą działaność
 • zwiększasz dyscyplinę płatniczą odbiorców
 • możesz zaoferować odbiorcom konkurencyjne terminy płatności
 • szybciej uregulujesz swoje zobowiązania, bo masz stabilny dostęp do gotówki
 • tzw. efekt bilansowy - możliwość wyksięgowania należności z bilansu, a tym samym poprawę wskaźników bilansowych.

Dla kogo?

Dla firm, które:

 • sprzedają z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni)
 • współpracują ze stałymi odbiorcami
 • potrzebują sprawnego, bieżącego finasowania
 • chcą wzmocnić bezpieczeństwo finansowe sprzedaży

Najczęściej zadawane pytania