Ładowanie...

Co to jest?

Faktoring z regresem pozwala finansować bieżącą działalność firmy oraz zarządzać jej należnościami.

Wyróżniamy faktoring:

 • krajowy, który finansuje należności powstałe w obrocie krajowym
 • eksportowy, który finanusje należności powstałe w obrocie zagranicznym, w tym ten oparty na podstawie Factors Chain International

Jakie są cechy faktoringu w mFaktoring?

 • finansowanie dopasujemy do poziomu sprzedaży firmy
 • wypłacamy zaliczkę do 90 proc. kwoty faktury brutto
 • nie ustanawiamy dodatkowych zabezpieczeń
 • udostępniamy klientom serwis, w którym przesyłają faktury do finansowania, korzystają z bogatej bazy raportów i mają pełny dostęp do rozliczeń z odbiorcami i z mFaktoring

Co zyskujesz?

 • poprawiasz płynność finansową firmy
 • elastycznie finansujesz bieżącą działaność
 • zwiększasz dyscyplinę płatniczą odbiorców
 • możesz zaoferować odbiorcom konkurencyjne terminy płatności
 • szybciej uregulujesz swoje zobowiązania, bo masz stabilny dostęp do gotówki

Dla kogo?

Dla firm, które:

 • sprzedają z odroczonym terminem płatności (standardowo do 120 dni)
 • współpracują ze stałymi odbiorcami
 • potrzebują sprawnego, bieżącego finasowania

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania